Odkrywamy Wielkopolskę
Blog > Komentarze do wpisu

Bambrzy poznańscy

W Poznaniu przy ul. Mostowej 7/9 mieści się Muzeum Bambrów. Można tam zobaczyć pamiątki po niemieckich osadnikach, którzy na początku XVIII w. przybyli do podpoznańskich wsi.

Bambrzy przybyli do Poznania na zaproszenie władz miasta, które obawiały się zniszczenia i wyludnienia okolicznych miejscowości z powodu wojny północnej i zarazy trzebiącej mieszkającą tu ludność. Pomysłodawcą takiego zaproszenia był prawdopodobnie biskup poznański Krzysztof Szembeka, który przebywając w Bambergu ( stąd też nazwa nowych osadników) zauważył, że chłopom żyło się tam bardzo biednie, mimo urodzajne gleby i dużych plonów. Wiązało się to z tym, że ziemie po rodzicach dziedziczył tylko jeden syn.

Zaproszenie władz Poznania okazało się interesujące, tym bardziej, że nowi osadnicy na początek otrzymali za darmo drewno do budowy domów, ziarno na siew i przez pewien okres byli zwolnieni z podatków. Musieli spełnić tylko jeden warunek-być katolikami.

Szacuje się, że w okolicach Poznania osiedliło się ok. 500-600 osób.

Z powodu nieznajomości polskiego, na początku Bambrzy żyli we własnych grupach, ale z czasem pojawiły się mieszane małżeństwa, dzieci zaczęto uczyć polskiego i już na początku XIX w. niektórzy całkowicie zasymilowali się ze starymi osadnikami.

Po przyłączeniu podpoznańskich wsi do miasta wielu Bambrów zrezygnowało z uprawy roli i zaczęło wynajmować kamienice, tworzyć przedsiębiorstwa czy prowadzić warsztaty rzemieślnicze. Z czasem stali się bogatą grupą społeczną.

Bamberska kultura jest nadal żywa i kultywowana. W Poznaniu powstało Towarzystwo Bambrów Poznańskich, którzy prowadzą Muzeum Bambrów powstałe w 2003 r. Co roku, w sobotę przypadającą po 1 sierpnia ( 1 sierpień 1719 r.- podpisanie porozumienia miedzy władzami Poznania, a niemieckimi osadnikami) odbywa się Święto Bamberskie. Podczas tego festynu można poznać kulturę i tradycję niemieckich osadników,  ich strój ludowy oraz spróbować bamberskich przysmaków, takich jak: szneka z glancem czy pyry z gzikiem. Święto rozpoczyna się od spotkania na Starym Rynku przy pomniku Bamberki, gdzie odczytywany jest traktat luboński, czyli umowa między władzami miasta a niemieckimi osadnikami pozwalająca im osiedlić się na terenach wielkopolski. Potem uczestników czekają liczne atrakcje, np. : konkurs gwary poznańskiej, strugania i ucierania pyrek, noszenia wody w tzw. węborkach.

Bambrzy poznańscy

odświętny strój bamberski (źródło fot.:  http://regionwielkopolska.pl/kultura-ludowa/grupy-regionalne/bambrzy-1357.html)

Wszyscy, którzy są zainteresowani kulturą bamberską zapraszamy do Poznania do Muzeum Bambrów, bądź w sierpniu na festyn. 

Bambrzy poznańscy


autorem teksu jest Hanna Głuszek

niedziela, 06 lipca 2014, farruca27

Polecane wpisy

Ale Wielkopolska

Wypromuj również swoją stronę