Odkrywamy Wielkopolskę
Blog > Komentarze do wpisu

Brudzewo

Brudzewo jest to wieś położona w gminie Strzałkowo, powiat słupecki. Najlepiej dojechać do miejscowości drogą nr 260, skręcając tuż za Strzałkowem (jadąc od strony Konina) w prawo na Wólkę i Witkowo. Miejscowość znajduje się ok. 5 km na północ od Wólki.

Wieś ma charakter typowo rolniczy, znajduje się tam kilka gospodarstw rozlokowanych wzdłuż drogi przechodzącej przez wieś. Punktem, który od razu rzuca się w oczy, jest drewniano – murowany kościół pw. św. Marii Magdaleny. Kościół ulokowany został na kopcu, na zakręcie drogi. Kopiec umocniony jest kamiennym murkiem.

kościół w Brudzewie

fot.: źródło Wikipedia 

Kościół w Brudzewie został wybudowany w 1826 r. Jednakże początki istnienia parafii datuje się już od 1400 r.

Pod koniec XIX w. do drewnianego kościołu dobudowano neogotycką murowana fasadę. Dzięki temu zabiegowi kosół sprawia wrażenie jakby złożonego z dwóch niepasujących do siebie elementów. W murowanej fasadzie uwagę zwracają dwie figury świętych oraz drewniany, kryty gontem baldachin nad dzwiami wejściowymi. W dolnej części fasady widoczne sa elementy kamiennego muru.

Na kopcy, tuż obok kościoła znajduje się drewniana dzwonnica kryta czterospadowym dachem. Dach dzwonnicy podobnie jak dach kościoła kryty jest drewnianym gontem. W dzwonnicy umieszczono dzwony: pochodzący z 1454 r. z herbem właściciela ziem -Szeliga oraz z przeł. XVIII i XIX w.

kościół w Brudzewie

fot: dzwonnica kościelna

Kościół w Brudzewie jest budynkiem jednonawowym o konstrukcji zrębowej tj. belki, z których wykonana jest ściana ułożone są  poziomo a ich końce łączone są w narożach. Konstrukcja kościoła w Brudzewie jest charakterystyczna dla średniowiecznych budowli sakralnych. Wówczas obowiązkowo część prezbiterialna kościołów mieszcząca ołtarz główny musiała byc zwrócona na wschód. Wierzono, iż ze wschodu miał nadejść Jezus Chrystus podczas drugiego przyjścia - paruzji. Obowiązek budowania kościołów orientowanych funckjonował do XVIII w. kiedy to został zniesiony przez papieża w czasie soboru trydenckiego.

Do nawy głównej przylegają: od strony północnej kaplica zamknięta trójbocznie oraz od strony południowej kruchta (przedsionek kościelny zwana również babieńcem jako miejsce przeznaczone dla żebrzących). Zdarzało się również często, że pobożni kazali się grzebać w kruchcie na znak pokory i pokuty, żeby ich prochy były deptane przez wszystkich wchodzących).

kościół w Brudzewie

fot.: kruchta

We wnętrzu kościoła znajdują się trzy ołtarze o charakterze barokowym, pochodzące z XVII-XVIII w. W ołtarzu głównym drewniana rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem z ok. 1420-30 r.(prawodpodobnie pochodziła z czasów pierwszego kościoła w Brudzewie).  W kaplicy pocznej znajduje się ołtarz z obrazem ukrzyżowania z 2 poł. XVII w. Z innych zabytków: późnogotycki krzyż procesyjny z XVI w. gotycka chrzcielnica w kształcie kielicha z barokową pokrywą, z XVI w.

Kościół w Brudzewie, co jest typowie dla budynków sakralnych w Polsce, zamknięty jest poza wyznaczonymi godzinami mszy. Kościół znajduje się w niewielkiej miejscowości, poza jakimikolwiek zabudowaniami, ulokowany jest na kopcu, wyeksponowany. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła znajduje się mieszkanie księdza. Z tych względów niezrozumiałe jest zamykanie kościoła i wpuszczanie wiernych wyłącznie w wyznaczonych godzinach.

Cały kompleks wpisany został do rejestru zabytków w 13.11.1969 r., pod nr 763.

kościół w Brudzewie

fot.: murowana fasada

poniedziałek, 08 kwietnia 2013, farruca27

Polecane wpisy

Komentarze
Gość: Karol Narocz, *.dynamic.chello.pl
2013/04/30 07:12:25
A ja czekam na informacje o Bagrowie i Grodziszczku!...
-
2014/01/15 11:49:50
Cierpliwości, mam ambitny plan dotrzeć do wszystkich ciekawych miejsc w Wielkopolsce ;)
-
2014/04/02 13:56:10
Bardzo ciekawy wpis:) czekam na kolejne z wielką niecierpliwością:)
Ale Wielkopolska

Wypromuj również swoją stronę